Altın Çağ Misyonu

İnsanlığın Altın Çağa Geçişi İçin Zaman Gelmiştir

Ruhsal irtibatlar; sonunda bedensiz varlığın insan ruhuna gönderdiği, insan şuuruna yansıyarak ilham ve sezgi tarzında olabileceği gibi yazıyla duyu, duru görü ve bazen de kişinin ses telleri aracılığıyla onunla sesli konuşmalar halinde kurulan irtibatlar sayesinde algılanan tüm bilgilerdir.

Tebliğ: İçsel ve gizli olmak üzere sezgi veya rüya tarzında bütün varlıklar için belirgin ve dışsal olmak üzere kapsamlı bilgiler halinde kitaplarda yazılabilir. Bütün kutsal kitaplarda vasıtalı olan melekler, resullere verilmiş tebligat bilgileridir. Bunlarla beraber kitaplara sahip olmayan nebilerin sözle ifade ettikleri bilgiler de onların derin ruhsal şuurlarının kozmik belleklerine daha önce işlenmiş yani kaydedilmiş bilgilerdir. Bu bilgiler zamanı geldiğinde güncel olarak ortaya çıkmaktadır. Aslında fiziki beden şuurunun bu bilgilerden haberdar olmamasına rağmen gelen tebliğlerle de güncellik kazanır.

"Âdem(a.s) henüz toprak ile su arasındayken (çamur): Ben 70 bin yıl önceden nebi idim.” diyor. Gelen bilgilerin hemen şimdi değil daha önceden derin şuuruna kaydolmuş olduğunu ifade ediyor.

Büyük mürşitler, yüksek şermil üstatlar, müminler, salim ve doğru sözlü insanlar, gerçek ilim adamlarına, araştırmacılara verilen tebligat, içe doğuş gibi içteki derin şuurun çözülmesi halinde olabilir ya da ilahi bir sesi duyar halinde tezahür edebilir.

Her şuurlu varlık ruhsal planlardan daha üst plandaki varlıklardan da hami, rehber; ruhsal varlıklardan da irşat, uyarı ve yardım tarzında etki ve bilgi alabilir. Bu etkilerin doğru olanlarına ve faydalı olanlarına “tebliğ” dedir. Bu tebliğ ve yardım şeklindeki iletişimlerle insanlığa kötülük yapanlar -şeytani insanlar ve varlıklar- dünyamızın üzerindeki yaşamları ve insanlığı dejenerasyona uğrattıkları için bunlardan korumak amaçlı daha çok yardım ve evrensel iletişimler kurulmakta, yüksek pozitif kanallar açılmaktadır. Bu iletişimleri sağlıklı halde olması ve yardımların doğru yönde kullanılması için biz Şermil Üstad olarak buradayız.

Evrensel Bilgi Araştırma ve Uygulama Derneği; Altın Çağ Misyonu, Vahdet Ekolü olarak Resulullah tarafından 50 yıl önce kurdurulmuştu. Biz sadece görevimizi yapmaktayız. Hiç kimseden hizmetimizin karşılığını istemiyoruz.

Bazı negatif varlıkların tacizine uğrayan kişiler bizlere ulaşmaya çalışsınlar. Öncelikle sayfalarımızdaki tavsiyeleri okumanız, anlamaya ve uygulama çalışmanız gerekir. Sorumlu ve şuurlu kişiler bu hizmete sahip çıkmalı, daha geniş bilgilerin alınması ve yayılması için muhtaç olanlara ulaştırılması için elinden geleni yapmalıdır.

Çekilen çileler bir sonraki hayatımıza bizlere güç kazandıracak olan güçlerdir. Alemlerin Rabbi “Biz insanlara çileyi nimet diye verdik.” diyor.

Selamlar ve sevgilerimle

Allah’ın aciz kulu Şermil Ustad Muzaffer Kına

Altın Çağa Geçiş İçin Tam Zamanı