Altın Oran

Altın Oran

Altın Oran

Daha önce genişçe bu altın oranı anlatmış olmakla beraber sık sık yine sorulmaya başladığı için yeniden ele alma gereğini duyduk. Kâinatın oluşumunu kısaca demiştik ki: İçinde bulunduğumuz kâinat diğer kâinatlardan veya lineer âlemlerden, oyuk âlemlerde; mutlak âlemlerden, manevi âlemlerden nokta kadar görünür. Hâlbuki ışık hızı kadar genişler. Bizim galaksimizde 300 milyar güneş sistemi var ve kâinatta da 300 milyar galaksi var.

Büyüklük ve zaman izafi olduğu için, içinde bulunduğumuz kâinatı izlerken sırası şöyle: Önce Nun, sonra Nur, sonra Işık, sonra Nokta.