Altın Oran

Altın Oran

Daha önce genişçe bu altın oranı anlatmış olmakla beraber sık sık yine sorulmaya başladığı için yeniden ele alma gereğini duyduk. Kâinatın oluşumunu kısaca demiştik ki: İçinde bulunduğumuz kâinat diğer kâinatlardan veya lineer âlemlerden, oyuk âlemlerde; mutlak âlemlerden, manevi âlemlerden nokta kadar görünür. Hâlbuki ışık hızı kadar genişler. Bizim galaksimizde 300 milyar güneş sistemi var ve kâinatta da 300 milyar galaksi var.

Büyüklük ve zaman izafi olduğu için, içinde bulunduğumuz kâinatı izlerken sırası şöyle: Önce Nun, sonra Nur, sonra Işık, sonra Nokta.

Altın Oran

Daha önce genişçe bu altın oranı anlatmış olmakla beraber sık sık yine sorulmaya başladığı için yeniden ele alma gereğini duyduk. Kâinatın oluşumunu kısaca demiştik ki: İçinde bulunduğumuz kâinat diğer kâinatlardan veya lineer âlemlerden, oyuk âlemlerde; mutlak âlemlerden, manevi âlemlerden nokta kadar görünür. Hâlbuki ışık hızı kadar genişler. Bizim galaksimizde 300 milyar güneş sistemi var ve kâinatta da 300 milyar galaksi var.

Büyüklük ve zaman izafi olduğu için, içinde bulunduğumuz kâinatı izlerken sırası şöyle: Önce Nun, sonra Nur, sonra Işık, sonra Nokta.

Altın Oran Başlıyor

  1. Nokta hareketle çizgiyi, sonsuz ve sınırsız sürekli çizgi...
  2. Çizgi; iki yanlarından ve de ileri geri hareketlerle sonsuzca açılarak iki boyutlu geometrik yüzeyler meydana getirdi. Yani kareye benzer, daireye benzer, üçgene benzer şekillerin yanında sonsuz yüzeysel şekiller yapar. Her bir oluşum tamamı ile matematiksel acılara, şekillere uygun olarak oluşur ki; kâinatta yanlış bir oluşum yoktur, tesadüf yoktur. Bir ölçü, bir şuur, bir bilinç üzerine oluşmaktadır ki, altın oranın hesabına göredir...
  3. Yüzey yine harekete, oluşuma, altın oran ölçülerine devam etmemektedir. Bu oluşum maddenin iç içe ve mikro-makro oluşumlarına göre de yine bu altın orana göre bilinçli olarak medenin oluşumları meydana gelir.
  4. Üç boyutlu fizik ortamı oluşmaya devam ederken, madde sonsuzluğa doğru açılırken; altın orana göre sonsuz içe doğru da devam eder.
  5. Bu oluşumlar tüme varım sonsuz bütünlüğe. Tümden gelime kadar devam eder.
  6. Yine altın oran geometrik ve matematiğine göre sonsuz derinliğe de harekete devam ederek kürlesiz manevi âlemlerin de oluşmasına devam eder.
  7. Varlık âlemleri; belli bir şuur, bir bilgi, bir akıl, bir ilim üzerine oluşmaktadır...

Evrende iki saat çalışır:

"Soldan sağa, geleceğe gidersin.

Bu ahenk birbiriyle de yarışır.

Sağdan sola, o noktaya gelirsin.

Tüm zamanlar bükülür de an olur.

Zihne göre bu hal, zaman olur.

Raylar gibidir zerre, akar durur.

Arife bu ahenkler, Rakkas olur.

Tek bir şimdi an vardır, andadır.

Her şey onda, vahdette olandır.

Tüm varlık bilinsin diye halk oldu.

Arif insan bilsin diye hak oldu"

Şermil Üstat Muzaffer KINALI