Amaç ve Hedeflerimiz

Derneğimizin Değerleri:

İlahi aşk, yüksek ahlak, kardeşlik, sevgi, birlik, barış, bilgi, dostluk, yaratılanı yaratandan ötürü sevmek, hoşgörü, tevazu, kendini başkasının yerine koymak, iş birliği, dayanışma, ilim araştırmak ve öğrenmek, bildiğimizi paylaşmak, evrensel bilgiyi yaymak, adalet, özgürlük, bağımsızlık, yardım severlik, merhamet, affetmek

Derneğimizin Amaçları

Derneğimizin amacı; duyularımız ve bilimsel olanaklarımızla ulaşabildiklerimizin ötesinde, varlığımızı ve yaşamımızı etkileyen ve hatta oluşturan nedenlerin bulunduğu ilkesinden hareketle, bilimsel, felsefi, tasavvufi, spiritüel ve parapsikolojik araştırma ve çalışmalar yapmak, ulaşılan olumlu sonuçlarla kişilerin bedensel sağlık, zihinsel dinamizm, bütünleşmiş bir kişilik, ahlak yüksekliği, ruhsal aydınlanma ve evrensel bir bakış kazanmalarına katkıda bulunarak, kişiler arası anlayış ve hoşgörüye dayalı dostça ilişkiler kurabilecek bilinç düzeyine ulaşabilmelerini sağlamaya çalışmaktır.

Derneğimiz tüm faaliyetlerinde bütün insanların kardeş olduğu ilkesinden hareket eder. Toplumların milli, dini, ahlaki, geleneksel görüş ve yurtseverlik duygularına saygılı davranmak fikrini güder.

Evrensel bilgi; ruhun, maddenin, göklerin, yerin ve ikisi arasındaki her türlü canlı cansız varlığın, nesnenin, sayısız alemlerin yaratılışının ve yok edilişinin bilgisidir. Derneğimizin adından da anlaşılacağı gibi amacımız; evrensel bilgiyi araştırmak ve bu bilginin deneysel uygulamalarını yapmak ve bu vesile ile öğretilerimizi, eğitimlerimizi ve faaliyetlerimizi deneysel pozitif bilimin ışığında gerçekleştirip, pozitif bilim alanında çalışan bilim insanlarına da ışık tutmaktır.

Mevcut pozitif bilim, halen madde ile ilgilenmekte, fizik ötesine yani metafizik alanına ilgi duymamaktadır. Geçmişte metafiziğin konuları şimdi fiziğin konuları olmuştur. Bugün metafiziğin alanında olan konular yakın gelecekte fiziğin konusu olacaktır.

Amacımız tüzüğümüzde açıklanan evrensel bilgi, metafizik bilim, ruhsal (spiritüel) bilginin ve çeşitli araştırma konularımızın da pozitif bilimin ilgi alanına girmesine katkı sağlamak ve bu alanda araştırma ve çalışmalar yapmaktır.

Derneğimiz hiçbir dil, din, siyasi görüş ve cinsiyet ayrımı yapmaksızın Dünya barışı için yapacağı çalışmalarla bütün insanlığa kıymetli bilgiler kazandırmak amacı ile kurulmuştur.

Hedeflerimiz

Zihinsel engelli çocuklar için psikoterapi eğitimi vermek amacıyla yurtiçi veya dışı kurumlardan hibe almak ve bir eğitim merkezi kurmaktır.

Üç yıl sonunda ülkemizin en az 3 ilinde (Denizli, İzmir, İstanbul) şube açmak ve üye sayımızı en az 300 kişiye çıkarmaktır.

Ankara merkez ve Denizli, İzmir ve İstanbul şubelerimiz tarafından beden-zihin-ruh sağlığı merkezi kurmak ve amaçlarımız doğrultusunda faaliyetler yapmaktır.

Üç yıl sonunda yurtdışında (Kıbrıs, Azerbaycan ve ABD) 3 şube kurmak ve amaçlarımız doğrultusunda faaliyetler yapmaktır.