Bilinçaltı Sembol Dili Terapisi

Bilinçaltı Sembol Dili

Bİlinçaltı Dili ve Mucizeler Sistemi‘ni öğrenen herkes bu dili kullanabilir ve mucize

nezdinde şifalandırmalar yapabilir, yaşamına her alanda değer katabilir.

Türk, Yunan, Arap, İran, Hint ve Çin mitolojilerinin

gidilebilecek en eski sözlü ürünlerine kadar karşılaştırmalı araştırmalar yapılarak ortaya çıkmıştır.Türkiyede bu araştırmaları Refik Korkmaz (Edebiyat Öğretmeni) geliştirmiştir.

Bilinçaltı Sembol Dili Nerelerde Kullanılır?

Bilinçaltı dilini bitkilerde,rüyalarda, şarkılarda, şiirlerde, mitolojide, kuantum

alanda (paralel evren),hücrelerimizde ve hayallerimizde kullanılmaktadır.

Bu dil atasözlerinden, hikayelerden,romanlardan,

masallardan,destanlardan, halk hikayelerinden, şarkılardan, manilerden esinlenerek gelişmiştir.

Bilinç Ötesi Dili Nedir?

Bilinçaltı dili evrenin tamamının ortak dilidir. 14 milyar yıla sahip evren, 6,3 milyar yıla

sahip Dünyamız ve 0.6 milyar yıla sahip dünya üzerindeki canlılık ve son iki yuz bin

yıldır var olan homosapienler bu gune kadar yaratılmış bütün varlıklar ortak dil kullanır.

Bu dilin adı bilinç ötesi dilidir.

İnsanoğlu bugüne kadar dünya üzerinde beş bin farklı dili geliştirmeseydi, kediler

miyavlamasa, köpekler havlamasa, Aslanlar kükremeseydi yine de tum varlıkların

ortak kullandığı ortak dil hep vardı.

Yaradan bütün kayıtlarını bu dil vasıtasıyla beş boyutlu evrende (Levha-ı Mahfuz,

kuantum evren) tutuyor.

Yaradan bütün varlıkları, bu dille yaratıyor. Bu, bir dil olmanın ötesinde her şeyin özü

olan enerjinin ta kendisidir.

Şu anda beş boyutlu evrende (Levha-ı mahfuz, kuantum evren) godzilyon tane

alternatif kaydımız mevcut. Yani aynı anda her yerde her şekilde varız.

Evren enerjiden oluşur. Enerji de Yaradan'ın kendi gücünden oluşur. İşte bilinç ötesi

dili tam olarak budur: maddenin, enerjinin, Yaradan'ın gücü.

Bu dili bilen insan; şimdiki hayatını, gecmişini ve geleceğini istediği yönde kurgular,

değiştirir ve onu yaşar.

Dinler tarihinde bu dili bilen Hz Süleyman’la karşılaşırız. Hz. Süleyman’ın bitkilerle hayvanlarla ve dünya üzerindeki tüm insan kavimleriyle konusabildigini göruruz. 2020 için sunu diyebilirim: Bilinc ötesi diliyle ışınlanmayı %50 oranında gerçekleştirdik.

Kişinin bedeni buradayken ruhu zamanın istediğimiz anına gidip oradaki bilgileri alabiliyor. Bu imkani bize beşinci boyutun olanakları sağlıyor. Beşinci boyutta zaman yok. Zaman bizim dört boyutlu evrenimizde var. Beşinci boyutta mekan yok. Mekan bizim dort boyutlu evrenimizde var. Besinci boyutta madde yok. Madde bizim dört boyutlu evrenimizde var.

Rüyalar

Rüya yorumlatmaya gelen kişiye "Bana rüyanızı anlatmayın, gözünüzu kapatın, rüyanızı hatırlayın, hayal edin bakalım, rüyanızın tamamı bir hayvan olsa hangi hayvan olur?" diye sorarız. Onun söyleyeceği hayvan, beşinci boyut dilinin (Levha-ı Mahfuz, kuantum evren) yani bilinç ötesi dilinin cümleleridir.

"Hani Yûsuf babasına şöyle demişti; 'Babacığım ben rüyada, gerçekten on bir yıldızla, güneş ve ayı gördüm; onları bana secde ederlerken gördüm.

Hz. Yusuf’un 11 Kardeşi vardır : 11 Yıldız .

Güneş ve Ay secde ediyor : Güneş = Baba, Ay = Anne.

11 Kardeşi ve Anne-Babası Hz. Yusuf’a secde ediyorlardı.

Kardeşlerinin Hz. Yusuf’u susuz kuyuya atması : Sevgisizlik Kuyusu’na atmaları

anlamına gelir. (Yusuf suresi)

İlk Öğrenilen kelimeler: Baba -Anne -Çocuk –Aşk

 Bilinçaltını ilk eğreltiotu kullanmıştır.

 İlk 24 saat içinde 4 tane kelime keşfetmiştir.

 İlk önce “güneşi” görmüştür ve ilk keşfettiği sözcük “baba” olmuştur.

 Birkaç saat sonra “ay”ı görmüştür ve bu “anne”sidir.

 İkisi bir arada olduğu zaman “kardeş”lerini yani “yıldızları” görmüştür.

 Sabah uyandığında etrafında “su” görmüştür ve “yaşanabilir” demiştir.

 “Sevgi” ve “aşk” onun etrafındaki su birikintisiydi, ona hayatın devamlılığını

göstermiştir.

 Su azalınca korkup üzülmüştür.

 Su kuruyunca ölmüştür.

KuantumAlan / Paralel Evren

Kaderimizin yazıldığı kabul edilen paralel evrende sembollerle ve enerjetik olarak

yapacağımız işlemler yaşamımızdaki bir çok şeyi etkileyebilir.

Hücrelerimiz

Vücudumuzdaki tüm hücrelerimiz birbirleriyle konuşurlarken bilinçaltı dilini

kullanırlar.

Hayallerimiz

Uyku öncesinde kurduğumuz hayaller bile bilinçaltı dilini kullanırlar.

Bilinçaltı Sembol Dili Terapisi Size Ne Kazandıracak?

 Kişinin içinde bulunduğu psikolojik durumun çözümlenmesi ve düzeltilmesi

 Sağlık durumunun tespiti ve iyileştirilmesi

 Bağımlılıkların tespiti ve tedavisi

 Aile, sosyal ve ikili İlişkilerin düzeltilmesi, sevgi ve aşkın arttırılması

 İş / okul hayatında başarı ve çocuklarda ders / sınav hedeflerine ulaştırma

 Tikler, kapalı alan korkusu, panik atak vs yaşam kalitesini düşüren travmatik

psikolojjik durumların düzeltilmesi

 Çocuklarda hiperaktivitenin azaltılması, dikkat eksikliğinin giderilmesi

 Cinsel sorunların giderilmesi

 Kilo sorununun giderilmesi