Enerji Terapileri

Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde yoktan var edilen, halk edilen tüm varlıkların Allah'ın nurundan yaratıldığı ifade edilir. Tarık Suresinin ilk yedi ayeti yaratılışın bu hakikatini çok çarpıcı bir şekilde açıklar.

1- Ulvî Âlem ve ondan yansıyan nura. 2- İdrak ettin mi o güçlü nurun ne olduğunu? 3- Sonsuzluğa akıp giden içinde hayat taşıyan o ışığı. 4- Bütün vücudlar ondan oluşur ve onunla korunur. 5- İnsan, yaratılışının inceliklerini değerlendirmek üzere baksın. 6- Dökülen bir meniyle birleşen yumurtadan yaratıldı. 7- Sağlam kemikler arasından dışarı çıktı.

Günümüzde enerji kavramı hayatın her alanında, fizikte, kimyada, mühendislikte, günlük konuşmalarda sıkça kullanılmaktadır. Nikola Tesla diyor ki "Evrenin gizemini anlamak istiyorsanız, enerji, frekans ve titreşim cinsinden düşünün"

Evren sonsuz boyutlarda enerji titreşimlerinden başka bir şey değildir. Makro kozmosdan mikro kosmosa kadar her varlık titreşmektedir. Her varlığın titreşim frekansı farklıdır. Bu konuda ayrıntılı bilgi için "evrensel bilgi" menüsü altındaki "enerji ve madde" sayfasını okuyabilirsiniz.

İnsan da bir enerji alanıdır. Hem de bir çok boyutuyla. Bu gerçeklten hareketle derneğimiz Enerji Terapileri başlığında aşağıdaki alanlarda terapi uygulamaları yapmaktadır.

Kanal Temizliği Terapisi

Biyoenerji Terapisi

Kozmik Enerji Terapisi

Regresyon Hipnoterapisi

Bilinçaltı Sembol Dili Terapisi

Aura Temizliği Terapisi

Yukarıda adı geçen enerji terapileri konusunda derneğimiz hizmet vermektedir. Bu terapi uygulamalarının programı ilerleyen günlerde duyurulacaktır.