Derneğimiz Kuruldu

[26.02.2021, Galip Turpan]

Ekim 2020'de bir araya gelen 17 kişilik kurucular kurulu üyeleri; derneğimizn amaç ve tüzüğünü yazdıktan sonra 7 kişilik geçici yönetim kurulunu seçmiştir.

26 Şubat 2021 tarihinde Ankara Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğüne kuruluş müracatı yapılmış ve aynı gün derneğimiz dernekler kütüğüne kaydedilmiş ve tüzel kişilik kazanmıştır. Üyelerimize, milletimize ve insanlığa hayırlı olsun.

Derneğin amacı; duyularımız ve bilimsel olanaklarımızla ulaşabildiklerimizin ötesinde, varlığımızı ve yaşamımızı etkileyen ve hatta oluşturan nedenlerin bulunduğu ilkesinden hareketle, bilimsel, felsefi, tasavvufi, spiritüel ve parapsikolojik araştırma ve çalışmalar yapmak, ulaşılan olumlu sonuçlarla kişilerin bedensel sağlık, zihinsel dinamizm, bütünleşmiş bir kişilik, ahlak yüksekliği, ruhsal aydınlanma ve evrensel bir bakış kazanmalarına katkıda bulunarak, kişiler arası anlayış ve hoşgörüye dayalı dostça ilişkiler kurabilecek bilinç düzeyine ulaşabilmelerini sağlamaya çalışmaktır.

Derneğimiz tüm faaliyetlerinde bütün insanların kardeş olduğu ilkesinden hareket eder. Toplumların milli, dini, ahlaki, geleneksel görüş ve yurtseverlik duygularına saygılı davranmak fikrini güder.

Evrensel bilgi; ruhun, maddenin, göklerin, yerin ve ikisi arasındaki her türlü canlı cansız varlığın, nesnenin, sayısız alemlerin yaratılışının ve yok edilişinin bilgisidir. Derneğimizin adından da anlaşılacağı gibi amacımız; evrensel bilgiyi araştırmak ve bu bilginin deneysel uygulamalarını yapmak ve bu vesile ile öğretilerimizi, eğitimlerimizi ve faaliyetlerimizi deneysel pozitif bilimin ışığında gerçekleştirip, pozitif bilim alanında çalışan bilim insanlarına da ışık tutmaktır.

Mevcut pozitif bilim, halen madde ile ilgilenmekte, fizik ötesine yani metafizik alanına ilgi duymamaktadır. Geçmişte metafiziğin konuları şimdi fiziğin konuları olmuştur. Bugün metafiziğin alanında olan konular yakın gelecekte fiziğin konusu olacaktır.

Amacımız bu tüzükte açıklanan evrensel bilgi, metafizik bilim, ruhsal (spiritüel) bilginin ve çeşitli araştırma konularımızın da pozitif bilimin ilgi alanına girmesine katkı sağlamak ve bu alanda araştırma ve çalışmalar yapmaktır.

Derneğimiz hiçbir dil, din, siyasi görüş ve cinsiyet ayrımı yapmaksızın Dünya barışı için yapacağı çalışmalarla bütün insanlığa kıymetli bilgiler kazandırmak amacı ile kurulmuştur.