İnsanın Tekamülü

İnsan Tekamül Etmek İçin Yeniden Doğar

Tekrar doğmak; evrensel sabitesi, her varlığı sonsuz evrim yolculuğunun bir yolcusu kılarak evrenin devam eden içten dışa ve dıştan içe sonsuzluğunda tasavvuru, olanaksız evrim olaylarının kahramanı yapar. Beşeri varlıklar evrimleştikçe kendilerini en içten ve dıştan kavrayan çeşitli hakikatler ile karşılaşmakta ve onları keşfetmektedirler. Böylece bu yeni bilgi ve bulguların ışığında yaşamın teori ve pratikleri daha bir anlam ve önem kazanmaktadır.

Varlıklar, sonsuzluğun içinde küçücük bir noktacık derecesindeki beşeri bir evrim olayının baştan sonra devam eden reankarnasyonlar ile mümkün olduğu benimsenerek kozmik insanlık zincirinin bilinçli bir halkasını oluşturacak olan dünya insanlığının bu özlenen aşamaya ulaşmasını sağlamak için işte görünmeyen göksel yöneticiler, temel hakikatleri yeri geldikçe birer birer açarak insanlığa sunmaktadırlar.

Sonsuz çeşitli beden formlarında ve sayısız reankarnasyonlar bizi beklemektedir. Sonsuzluğa serili evrenler bünyesindeki milyarlar ve milyarlarla yaşanabilir dünya bu görkemli ve gizemli evrim yolcularına kapılarını açmakta ve nice sonsuz sayıdaki varlık formu birbiriyle kucaklaşmaktadır.

* Yeryüzünde yaşam bir gerçektir.

* Süptil mekânlardaki yaşam da gerçektir.

* Yeryüzünde ölünüp süptil mekâna doğulur.

* Süptil mekânda ölünür, yeryüzünde doğulur.

* Yaşam ve ölüm görecelidir yani rölatif görüntülerdir.

* Yalnızca evrim boyunca sürekli ortam değiştirilir.

* Yeryüzü evrimli bir varlık için bir zamandır.

* Evrim hiç bitmeksizin değişik planetlerde sürer.

* Reankarnasyon evrimsel bir hakikat ve yasadır.

* Bu tekâmülde dişilik ve erkeklik kaydı yoktur.

* Kişi tekâmüldeki eksik kalan kısmı tamamlamak için erkek veya dişi formunu giyer.