Sonsuzluğun Sembolü

Logo-01 777x777 png

Sonsuzluğun sembolu, Hz.Muhammed(sav) tarafından Evrensel Bilgi Araştırma ve Uygulama Derneğini kurduktan sonra, Şermil Üstad Muzaffer Kına'ya insanlığa yardım edilmesi için çizdirilmiştir. Şimdi bu gizemli sembolün hakikatini açıklayalım.

Sonsuzluğun Sembolünde, yedi köşeli yedi yıldız iç içedir. Bu aslında dünyamızın yedi kat üstünden başlayan, Kur'an'da yedi kat gökler şeklinde ifade edilen ve bilim insanları tarafından "Sicim Metodu" olarak adlandırılan yedi boyut olarak tarif edilen sistemdir.

Bu Sonsuzluk Sembolü, kainatımızın ötesindeki sonsuzluğun ifadesidir. Tam ortasında yeşil bir nur şeklinde "sonsuz hamd-ü senalar", "sonsuz hamd-ü senalar", "sonsuz hamd-ü senalar", diye selam verilen yönetici varlıkların, Rablerin, üstadların ulaştığı bir makamdır.

Dünyamızdan başlayarak bu devam eder ve kainatımızı ve diğer kainatları (alemleri) geçerek, 520 boyutun üzerinde ifade edilen hallere, boyutlara doğru uzanır. Bunu anlamak hayli zordur. Ancak kısa bir tanımla, her boyut ayrı bir haldir diyebiliriz.

Derneğimizin sembolünde, zeminin kırmızıya ve pembeye yakın bir renkte gösterilmesi, sonsuzluğa doğru genişlemenin devam ettiğine işaret eder.