Sık Sorulan Sorular

Ruh nedir?

Allah(c.c) önce nun, sonra nur, sonra aşk, sonra ruhu yarattı. Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette; tüm varlıkların Allah(c.c)'ın nurundan yaratılmış olduğu yazılıdır.

Allah Var mıdır Yok mudur?

Allah, var da değildir, yok da değildir. Allah, mevcuttur. Allah ezelde mevcut idi. Allah ebediyen mevcut kalacaktır.

Allah (c.c) anlaşılmaz ve bilinmezdir. Allah var edilmemiştir. Allah kendini de var etmemiştir. Allah varlık değildir