Tüzel Kişilik

Unvan :

EVRENSEL BİLGİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA DERNEĞİ

Nevi : İnsanlığın barışı ve refahı için evrensel bilgiyi araştırmak ve eğitim amaçlı dernek
Kuruluş Tarihi :

26.02.2021

Kütük Numarası : 06-142-101
Vergi Kimlik Numarası : 3830840730
Vergi Dairesi : Doğanbey (Ankara)
Sorumlu Kişi : Galip Turpan (*) (idari ve mali konularda)
Sorumlu Kişi Nimet Şensoy (*) (idari ve mali konularda)
Sorum Kişi Gülten Ayan (mali konularda)
Dernek Bilgilerine Erişim Yetkisi Yönetim Kurulu Üyeleri
Kamu Denetimi Mercii : T.C. İçişleri Bakanı
Sicil Mercii : T.C. Ankara Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü
(*) Münferiden temsil ve ilzam yetkisini haiz kişileri gösterir.